Ile kosztuje reklama w prasie?

Ile kosztuje reklama w prasie?

Tutaj raczej nie ma ujednoliconego cennika. Koszt takiej reklamy bowiem zależy od wielu czynników. Najbardziej na cenę wpływa zapewne rozpoznawalność oraz liczba czytelników danego czasopisma. Jak się można domyślić reklama w ogólnopolskim tygodniku, po który sięga większość pań domu na pewno będzie droższa, niż reklama w lokalnej gazecie sportowej. Kolejnym ważnym czynnikiem wpływającym na koszty jest sam rodzaj reklamy. Im reklama większa i bardziej rzucająca się w oczy tym więcej będzie kosztować, ale również do…

Read More

Ogłoszenia drobne a reklama moduła

Ogłoszenia drobne a reklama moduła

Reklama w prasie jest znana każdemu z nas, zarówno ta w postaci drobnych ogłoszeń tekstowych, jak i ta w postaci modułowej. Czym jednak one się różnią? Drobne ogłoszenia mają przeważnie formę czysto tekstową. Jest to świetna forma do zaprezentowania lokalnych produktów czy usług. Najbardziej znaną formą takiej reklamy są ogłoszenia w książkach telefonicznych typu „Czyszczenie tapicerki”, „Sprzątanie domów”, „Niania do wynajęcia”. W przeciwieństwie do ogłoszeń, reklama modułowa ma wyłącznie formę graficzną. Są to bloki umieszczane…

Read More

Reklama w prasie brażowej

Reklama w prasie brażowej

Jednym ze sposobów zaistnienia na rynku, jest wykorzystanie reklamy w prasie branżowej. Tego typu reklama jest dość specyficzna i ma określone cele. Dla wielu wydaje się ona bezsensowna i nieopłacalna, ale takie podejście świadczy o nieznajomości tematu. W prasie branżowej często reklamują się marki, które i tak większość zna. Dla nich taka reklama jest kosztem, jednak nie zwiększa grupy odbiorców czy przychodów. Czemu więc ją wykorzystują? Często z tego względu, że są to po prostu…

Read More

Zasięg reklamy prasowej

Zasięg reklamy prasowej

Zasięg reklamy prasowej zależy od rodzaju i tematyki samego czasopisma. Czasopisma lokalne i regionalne, takie w których poruszane są tematy dotyczące konkretnego regionu czy miejscowości, w większości czytają osoby zainteresowane, czyli sami mieszkańcy. Można to łatwo wykorzystać docierając z usługami świadczonymi na ograniczonym obszarze, do konkretnych odbiorców. Zasięg zależy również od częstotliwości wydawania magazynów i czasopism. Te wydawane częściej będą docierać do szerszej grupy odbiorców. W zależności od tematyki danego czasopisma bądź magazynu możemy dotrzeć…

Read More

Formaty reklamy prasowej

Formaty reklamy prasowej

Reklama prasowa jest trzecia w kolejności, zaraz po reklamie telewizyjnej i radiowej, jeśli chodzi o efektywność i zasięg działania. Warto tutaj zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach do reklamy prasowej nie możemy zaliczyć tylko tych reklam, które ukazują się w czasopismach drukowanych. Wiele z nich bowiem jest wydawana w formie elektronicznej. Dzięki temu reklamy mogą mieć nie tylko postać statyczną, ale także dynamiczną. Do najbardziej znanych form reklamy prasowej można zaliczyć: ogłoszenia drobne – reklama tego…

Read More