Cele Public Relations

Ogólnie rzecz ujmując Public Relations (PR) to budowanie dobrego wizerunku firmy i marki. W zależności od obszaru działania, public relations mogą przyświecać różne cele.

  1. PR w marketingu – w tym przypadku głównym celem jest kreowanie pozytywnego wizerunku firmy lub organizacji, za pomocą przekazu informacji na temat samej firmy lub jej produktów bezpośrednio do opinii publicznej, czy to za pomocą mediów czy wykorzystując liderów opinii. Działania te kieruje się do wąskiej grupy odbiorców, aby przygotowana oferta była jak najtrafniejsza.

  2. PR w mediach społecznościowych – w tym wypadku głównym celem PR jest takie zarządzanie i kierowanie informacji, aby stworzyć w odbiorcach świadomość konieczności istnienia marki. Działania te mają na celu również pokazanie wpływu organizacji na otoczenie i wzbudzenie do niej zaufania.

  3. PR w zarządzaniu – w tym przypadku PR stanowi strategiczny element zarządzania organizacją. Tutaj do czynienia mamy ze sprawną komunikacją zarówno wewnątrz firmy, jak i z jej otoczeniem.