Formaty reklamy prasowej

Reklama prasowa jest trzecia w kolejności, zaraz po reklamie telewizyjnej i radiowej, jeśli chodzi o efektywność i zasięg działania. Warto tutaj zaznaczyć, że w dzisiejszych czasach do reklamy prasowej nie możemy zaliczyć tylko tych reklam, które ukazują się w czasopismach drukowanych. Wiele z nich bowiem jest wydawana w formie elektronicznej. Dzięki temu reklamy mogą mieć nie tylko postać statyczną, ale także dynamiczną.

Do najbardziej znanych form reklamy prasowej można zaliczyć:

  • ogłoszenia drobne – reklama tego typu może przybrać formę wyłącznie tekstową, jak i tekstu wraz z grafiką. Reklama w tym miejscu dociera głównie do osób zainteresowanych ekonomią i finansami, a także biznesem, gdyż drobne ogłoszenia dotyczą zazwyczaj takiej tematyki

  • reklamę modułową – reklama tego typu najczęściej przybiera formę grafiki i jest umiejscowiona w rogu lub na całej stronie

  • rozkładówka – to najbardziej pożądana i najdroższa forma, reklama jest umiejscowiona na głównej stronie czasopisma

  • reklamę uzależniona od lokalizacji – reklamę prasową możemy również podzielić na reklamę lokalną i ogólnokrajową.