Konferencje prasowe

Konferencje prasowe to dobrze znana każdemu i bardzo często stosowana forma przekazu. Jest to wydarzenie, podczas którego zaprasza się dziennikarzy do wysłuchania opinii, informacji, ogłoszeń itp. osób, które takie spotkanie zorganizowały. Na końcu zazwyczaj jest czas przeznaczony na zadawanie pytań.

Organizowanie konferencji prasowych jest wygodnym sposobem na przekazanie wszystkich ważnych informacji w jednym miejscu i czasie we wszystkich mediach, bez potrzeby kontaktu z każdym dziennikarzem z osobna.

Jest to również sposób na nagłośnienie sprawy i zainteresowanie nią mediów.

W zależności od celów konferencji może ona być nastawiona wyłącznie na odczytanie ogłoszenia, ale może również przybrać formę dyskusji, w sytuacjach gdzie pytania zadawane przez dziennikarzy są uznane za ważniejszy punkt spotkania. Konferencje są planowane z kilkugodzinnym wyprzedzeniem, a informacje o nich są przekazywanie mediom poprzez rzeczników prasowych.