Ogłoszenia drobne a reklama moduła

Reklama w prasie jest znana każdemu z nas, zarówno ta w postaci drobnych ogłoszeń tekstowych, jak i ta w postaci modułowej. Czym jednak one się różnią?

Drobne ogłoszenia mają przeważnie formę czysto tekstową. Jest to świetna forma do zaprezentowania lokalnych produktów czy usług. Najbardziej znaną formą takiej reklamy są ogłoszenia w książkach telefonicznych typu „Czyszczenie tapicerki”, „Sprzątanie domów”, „Niania do wynajęcia”.

W przeciwieństwie do ogłoszeń, reklama modułowa ma wyłącznie formę graficzną. Są to bloki umieszczane w rogach stron, przecinające stronę, lub będące cała stroną wewnątrz czasopisma. W e-magazynach i e-czasopismach reklama modułowa może przybierać formę ruchomą, dźwiękowa, a nawet interaktywną.

Dzięki temu staje się bardzo atrakcyjna dla potencjalnych odbiorców i często generuje wysoki poziom klikalności.

Reklama modułowa najlepiej sprawdza się w czasopismach o szerokim gronie odbiorców, w magazynach o ogólnokrajowym zasięgu.