PR kryzysowy

PR kryzysowy, to działania public relations, które stosuje się w nieoczekiwanych sytuacjach, które mogłyby przynieść niepożądane skutki dla prowadzonego biznesu. Jest to działanie niezwykle ważne zwłaszcza tam, gdzie ryzyko zaistnienia takiego kryzysu jest podwyższone, na przykład w firmach wykorzystujących niebezpieczne substancje.

Działania kryzysowego pr zazwyczaj są zaplanowane dużo wcześniej przed wystąpieniem niebezpieczeństwa. Dzięki temu łatwiej przewidzieć wszystkie scenariusze i określić jasna strategię działania, także wyznaczyć cele.

W tym celu tworzy się tak zwane scenariusze działań kryzysowych, w których definiuje się możliwe do zaistnienia sytuacje kryzysowe i wyznacza sposoby rozwiązania problemów oraz osoby za to odpowiedzialne.

Takim działaniom często towarzyszy prowadzenie usług doradczych, których celem jest zminimalizowanie niepożądanych skutków sytuacji kryzysowej. Przez cały czas trwania sytuacji należy na bieżąco monitorować media i dostosowywać swoje działania do bieżących potrzeb. Również po zażegnaniu kryzysu należy ciągle sprawdzać komunikaty nadawane przez media i się do nich odpowiednio dostosowywać.