PR w instytucjach

Coraz częściej PR uznaje się za nieodzowny element wykorzystywany do prawidłowego prowadzenia i niezbędny do funkcjonowania instytucji. Podobnie jak w innych przypadkach, tutaj największy nacisk kładzie się na komunikację instytucji z jej otoczeniem. Dlatego też organizacje powinny rozgłaszać informacje dotyczące ich działalności, dzięki czemu będą mogły zdobywa przychylność otoczenia i budować lepszy wizerunek.

PR często jest kojarzony z firmami nastawionymi na zysk. Jak się jednak okazuje, jest również bardzo ważnym działaniem w organizacjach non-profit i różnego rodzaju instytucjach publicznych. Sam sposób prowadzenia przedsiębiorstwa nie ma większego znaczenia w skali całego społeczeństwa, jednak negatywna opinia publiczna, może spowodować dalekosiężne skutki uboczne, dlatego w każdym przypadku warto o nią dbać i ją polepszać.

Dobrze prowadzone działania public relations mogą przynieść duże korzyści, nawet tym instytucją, które prowadzą działania non-profit.