Rodzaje reklamy radiowej

Reklama radiowa jest drugim najefektywniejszym środkiem przekazu, zaraz po telewizji. Ponadto wspiera ona inne kluczowe media reklamowe takie jak wspomniana telewizja oraz prasa.

Reklamę radiową możemy podzielić na 5 kategorii:

  • spot reklamowy – podobnie jak w przypadku reklamy telewizyjnej trwa on około 30 sekund, może on przybrać formę monologu, dialogu lub rozmowy wielu osób

  • dżingiel – często pełni rolę tzw. przerywacza. Jest to najczęściej chwytliwy slogan, łatwa do zapamiętania melodyjka czy krótki dźwięk, który reklamuje trwający program lub samą rozgłośnię

  • rozmowa sponsorowana – jest to audycja w formie rozmowy z ekspertem, który dzieli się wiedzą z zakresu promowanego produktu, przedsięwzięcia lub usługi

  • konkursy reklamowe – jest to dobrze znana forma, w której namawia się widzów do wzięcia udziału w jakimś losowaniu lub konkursie

  • sponsorowane wydarzenia kulturalne – polega to na transmisji znanych wydarzeń przez konkretną stację radiową, podczas której reklamuje się różnego rodzaju dobra lub usługi zafundowane przez sponsorów.